Kunde
Brannfri camping
Aktuelt

Brannfri camping i sommer

Sommeren er høysesong for camping, og det er viktig å være oppmerksom på elsikkerhet for å unngå uhell. Årlig rapporteres det om rundt 45 branner på campingplasser i Norge. For å bidra til en trygg campingopplevelse, er det flere tiltak og regler som bør følges.

Tilkobling til strøm

  • Stikkontakten skal ha jordfeilbryter og overstrømsvern.
  • Den skal være plassert maksimalt 10 meter fra campingvognen.
  • Unngå bruk av skjøteledninger; en stikkontakt skal kun forsyne én campingvogn eller bobil.

Brannslukkingsutstyr

  • Alle campingvogner og bobiler skal ha brannslukkingsapparat og røykvarslere.
  • Sørg for at brannslukningsutstyret er lett tilgjengelig og fungerer som det skal.

Avstand og plassering

  • Hold minst 3 meter avstand mellom enheter for å begrense brannspredning.
  • Unngå overfylte campingplasser.

Tilpasset elektrisk utstyr

  • Bruk kun elektrisk utstyr som er tilpasset 12V-anlegg i campingvogner.
  • Kontroller at anlegget på campingplassen er i god stand før tilkobling.

Nye regler er på vei

Selv om nye regler for brannsikkerhet på campingplasser er foreslått, har departementet utsatt implementeringen for å gi næringen mer tid til å tilpasse seg. Forslagene inkluderer blant annet økt avstand mellom campingenheter og maksimal tillatt størrelse for enhetene.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til en tryggere campingopplevelse for deg selv og andre. Husk at elsikkerhet er ditt ansvar, og at riktig bruk og vedlikehold av elektrisk utstyr kan forebygge brann og andre uhell. For mer informasjon, besøk Elsikkerhetsportalen.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.