Kunde
Arnt Winther Lofotkraft
Aktuelt
Arnt Winther

Urettferdig dyr nettleie i Lofoten kan bremse energiomstilling og næringsutvikling

Det er dyrt å bygge og drifte strømnett i Lofoten, og det er få mennesker som må dele regningen via nettleia. Nå er det på tide at politikerne får på plass en utjevningsordning, slik Regjeringen har skrevet i Hurdalsplattformen.

Nettkunder av selskaper med relativt sett få kunder, krevende topografiske og klimatiske forhold har som hovedregel høyere og tidvis langt høyere nettleie enn gjennomsnittsleien i Norge. Disse selskapenes kunder må tilgodeses med lavere nettleie, mener Arnt Winther, konsernsjef i Lofotkraft.

Arnt Winther, konsernsjef i Lofotkraft, om utjevning av nettleie

Ulik nettleie kan bremse energiomstilling og næringsutvikling

Høye nettleiepriser i enkelte områder er en barriere mot næringsutvikling og energiomstilling. På sikt kan dette medføre verditap og mindre utvikling i Lofoten. Lik nettleie vil derimot gi samme utgangspunkt for alle regioner, til grønn omstilling og til grønn vekst.

– Elmea har i mange år jobbet for å få på plass en utjevning av nettleia. Vi har god dialog med egne eiere, politiske partier i regionen, og politiske partier sentralt. I tillegg jobber vi godt med andre distriktsselskap, sier Arnt M. Winther, konsernsjef i Lofotkraft.

– Politikerne bør sørge for at Regjeringen gjør det de har skrevet i Hurdalsplattformen, nemlig å få på plass en utjevningsordning, slik at vi får likere nettleie i hele Norge, legger han til. Dagens prismodell er ikke rettferdig, og den er basert på tilfeldigheter. Den gir kundene i Lofoten en ekstra belastning.

I Lofoten er det stor verdiskaping. Turisme, fiskeri, havbruk og leverandørindustri bidrar betydningsfullt til statskassen. Det fremstår som urettferdig at kostnadene til grunnleggende infrastruktur, som strømforsyning, skal dekkes av lokalbefolkningen i Lofoten alene.

Fire grunner til at Lofoten har dyrere nettleie enn andre steder:

• Lofoten er Lofoten, med høye fjell, dype daler og mange øyer. Topografien gjør det mer komplisert og derfor dyrt å bygge strømnett her.

• Strømnettet er dyrt å drifte, og regninga fordeles, via nettleia, på de som bor her. Vi er bare 25.000 mennesker som deler denne regningen.

• Det er langt fra østre Lofoten, hvor vi er tilknyttet sentralnettet, og ut til Røst. På denne strekningen må vi bygge et dyrt, overordnet strømnett. Som skal betales – av kundene i Lofoten. Regioner som ligger nært sentralnettet kan koble seg direkte på dette, og slipper de ekstra kostnadene med langstrakt overordnet nett.

• De siste 12 årene har vi investert 2 milliarder kroner på nødvendig oppgradering av nettet i Lofoten, og da blir det dyrt.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.