Kunde
gatelys i strømmast og montører
Aktuelt

Eierløse gatelys og gatelys uten måling

Elmea gjennomfører nå et gatelysprosjekt. Et av formålene i prosjektet er å fjerne såkalte eierløse gatelys. Et annet mål i prosjektet er å etablere måling av gatelys.

Eier av et elektrisk anlegg har ansvar for elsikkerheten til anlegget

Er du eier av et elektrisk anlegg, har du ansvar for at dette er i forskriftsmessig stand. Det gjelder også for gatelys. Et såkalt eierløst gatelys er et lys som ikke er registrert med kunde og eier i noen av våre systemer. Dette innebærer en sikkerhetsrisiko. Elmea har derfor besluttet å fjerne slike lys.

Uautoriserte personer skal ikke klatre i Elmea sine strømstolper

Det er strenge krav til sikkerhet når det gjelder klatring i strømmaster. Derfor er det kun Elmea sine egne montører, samt montører hos autoriserte installatører som er godkjent av Elmea, som kan klatre i våre stolper. 

Montører som skal arbeide i våre stolper går gjennom grundig sikkerhetsopplæring. Blant annet må de gjennomføre årlige kurs i førstehjelp, og årlige øvelser i nedfiring fra stolpe. Det er også strenge krav til bruk av personlig verneutstyr i forbindelse med stolpeklatring, blant annet fallsikring, og det skal alltid være to personer til stede på slike oppdrag.

Hvem kan ha gatelys i stolpene til Elmea?

Profesjonelle aktører som kommunene, Statens vegvesen, Nordland Fylkeskommune og registrerte lyslag kan fortsatt ha gatelys i våre stolper. Flere av disse aktørene har lys både i egne stolper, og i stolper som tilhører Elmea.

For såkalt fellesføring, som betyr at aktørene har sine gatelyslinjer i våre stolper, skal det etableres en fellesføringsavtale mellom aktøren og Elmea. Dette vil vi også følge opp i gatelysprosjektet.

Gatelys som er koblet direkte på våre strømlinjer er ikke tillatt, og slike lyspunkt vil bli fjernet.

Eierløse gatelys

I kartet nedenfor kan du se hvilke gatelys som vil bli fjernet. 

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.