Kunde
gatelys i strømmast og montører
Aktuelt

Eierløse gatelys og gatelys uten måling

Elmea gjennomfører nå et gatelysprosjekt. Et av formålene i prosjektet er å fjerne såkalte eierløse gatelys. Et annet mål i prosjektet er å etablere måling av gatelys.

Eier av et elektrisk anlegg har ansvar for elsikkerheten til anlegget

Er du eier av et elektrisk anlegg, har du ansvar for at dette er i forskriftsmessig stand. Det gjelder også for gatelys. Et såkalt eierløst gatelys er et lys som ikke er registrert med kunde og eier i noen av våre systemer. Dette innebærer en sikkerhetsrisiko. Elmea har derfor besluttet å fjerne slike lys.

Uautoriserte personer skal ikke klatre i Elmea sine strømstolper

Det er strenge krav til sikkerhet når det gjelder klatring i strømmaster. Derfor er det kun Elmea sine egne montører, samt montører hos autoriserte installatører som er godkjent av Elmea, som kan klatre i våre stolper. 

Montører som skal arbeide i våre stolper går gjennom grundig sikkerhetsopplæring. Blant annet må de gjennomføre årlige kurs i førstehjelp, og årlige øvelser i nedfiring fra stolpe. Det er også strenge krav til bruk av personlig verneutstyr i forbindelse med stolpeklatring, blant annet fallsikring, og det skal alltid være to personer til stede på slike oppdrag.

Hvem kan ha gatelys i stolpene til Elmea?

Profesjonelle aktører som kommunene, Statens vegvesen, Nordland Fylkeskommune og registrerte lyslag kan fortsatt ha gatelys i våre stolper. Flere av disse aktørene har lys både i egne stolper, og i stolper som tilhører Elmea.

For såkalt fellesføring, som betyr at aktørene har sine gatelyslinjer i våre stolper, skal det etableres en fellesføringsavtale mellom aktøren og Elmea. Dette vil vi også følge opp i gatelysprosjektet.

Gatelys som er koblet direkte på våre strømlinjer er ikke tillatt, og slike lyspunkt vil bli fjernet.

Krav til aktører som har fellesføring av gatelys

For private lyslag som benytter våre stolper til sine gatelyslinjer gjelder følgende:

  • Lyslaget må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Laget må representere flere beboere i et område, byggefelt eller langs en veistrekning.
  • Lyslaget må inngå avtale om fellesføring med Elmea.
  • Lyspunktene må være tilknyttet egen kabel som tilhører lyslaget. Lysene kan ikke kobles direkte inn på strømlinjene til Elmea.
  • Lyslaget må etablere måling av gatelysene (se «krav om måling» nedenfor).
  • Lyslaget må benytte autorisert installatør til arbeid på gatelysanlegget.

Krav om måling også for gatelys

I Lofoten er det fremdeles mange gatelys som ikke er målt over måler. Dette gjelder også for gatelys som er registrert på kunde og eier.

Oppfølging av umålt gatelys er svært tidkrevende både for kunden og for Elmea, og i praksis er det nok mange endringer som ikke blir fanget opp, verken av kunden eller av oss. For begge parter vil det derfor være en fordel at strømforbruket blir målt, sånn at vi fakturerer korrekt strømforbruk.

NVE krever at alt strømforbruk skal måles. Det kan gjøres unntak for lavt og forutsigbart forbruk i eksisterende anlegg, men kunder kan ikke kreve dette. Elmea følger opp myndighetenes bestemmelse, og vil fremover sørge for at alt strømforbruk blir målt. Dette gjør det enklere å avdekke eventuelle jordfeil i gatelysanlegg, samt at kunden får faktura på korrekt strømforbruk.

Elmea dekker kostnaden for selve måleren og for montering av måler etter hvert som kundene etablerer måling av gatelys. Nytt målerskap og eventuelle ombygginger av anlegg må kunden selv dekke.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.