Kunde
Pål Martinussen, daglig leder i Elmea AS.
Aktuelt
Pål Martinussen, daglig leder i Elmea AS. Foto Visualdays

Elmea tar i bruk fiber for å lokalisere feil i strømnettet

Stabil strømleveranse blir stadig viktigere for innbyggere og næringsliv. Elmea skal nå benytte sine egne fiberkabler til raskere å lokalisere og utbedre feil.

Elmea har montert jordleder under strømkablene i hele sitt 132-kilovolts strømnett. I denne jordlederen går det også fiberkabler, som vi benytter for kommunikasjon mellom stasjonene. I dag leier vi ut overskuddskapasitet til bredbåndsaktører. Nå vil vi også ta i bruk deler av fiberen til sikkerhetsarbeidet på vårt eget strømnett, opplyser daglig leder Pål Martinussen. 

Fanger opp vibrasjoner i fiberkablene

Potensielle feil i strømnettet kan føre til store kostnader, og nedetid for kundene. Elmea jobber aktivt for å redusere nedetid til et minimum. -Nå samarbeider vi med NTNU, som har utviklet en datateknologi som skal fange opp vibrasjoner i fiberkablene. Slike vibrasjoner kan være et tegn på at det har oppstått feil i strømnettet, forklarer Martinussen. 

– Vibrasjoner kan for eksempel oppstå ved ising på ledningsnettet, noe vi er utsatt for i Lofoten for eksempel i forbindelse med polare lavtrykk. Får vi is og salt samtidig, vil dette bygge seg opp helt til det blir overslag mellom linjene. Dette vil vi kunne detektere på fiberen. Da vet vi med en gang hvilken posisjon det er snakk om, og kan være tidlig ute med tiltak for forebygging og utbedring, sier Martinussen. 

Tidligere har selskapet måttet benytte seg av blant annet helikopter for å lete etter slike feil. Når fiberteknologien er på plass, vil gevinsten være lavere kostnader til feilsøking. Og besparelser for Elmea betyr også at sluttbrukerne får lavere utgifter til nettleie. 

Høyspentlinje med OVGV (Optical ground wire)
Høyspentlinje med OVGV (Optical ground wire)

Optisk fiber i sjøkabler

Elmea har også optisk fiber i mange av sjøkabler sine, blant annet i kablene til Værøy og Røst. – Får vi en situasjon der en båt skader en av sjøkablene våre, vil vi umiddelbart vite hvor dette har skjedd, og kan om nødvendig iverksette feilretting umiddelbart.

– Hvis vi får dette til å fungere skikkelig, vil vi raskt lokalisere eventuelle skadesteder, og starte feilretting. Jo raskere dette arbeidet kommer i gang, jo mindre potensiell nedetid vil kundene våre oppleve, sier Martinussen. I tillegg vil selskapet spare store kostnader knyttet til avbrudd.

Videreutviklet ved NTNU

Teknologien som brukes er ikke ny, men den er videreutviklet for behovet som nettselskap har. I disse dager jobbes det med å tilpasse teknologien slik at den fungerer på best mulig måte for Elmea. Datateknologien skal blant annet lære seg å skille naturlige vibrasjoner fra unormal aktivitet, ifølge Martinussen.

– For eksempel vil teknologien kunne detektere vibrasjoner fra forbipasserende trafikk i de tilfellene strømlinjer går i nærheten av en vei. Systemet må lære seg å skille dette fra unormale vibrasjoner, slik at det kun er relevant informasjon som blir videreformidlet til driftssentralen vår. Vi snakker derfor om langsiktig og tidkrevende teknologiutvikling, og det vil derfor ta tid før vi vil realisere gevinsten av arbeidet, sier han.

-Prosjektet er finansiert som et FoU-prosjekt, og vi vil søke om godkjenning gjennom Skattefunn 2024, avslutter Martinussen.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.