Kunde
Strømmaster
Pressemelding

Elmea varsler økning i nettleia neste år 

Fra 1. januar blir nettleia i Lofoten gjennomsnittlig 5 øre høyere, opplyser Elmea. Og understreker samtidig at mesteparten av økningen er knyttet til forhold utenfor selskapets kontroll.

I 2024 blir nettleia for kundene i Elmeas nettområde satt opp med gjennomsnittlig 5 øre per kWh. Det opplyser selskapet nå en måned før det nye året.  

Daglig leder Pål Martinussen sier at det aldri er ønskelig å øke nettleieprisene, men forklarer at mesteparten av økningen skyldes nasjonale forhold:  

– 3,5 av de 5 ørene skyldes økte kostnader til «sentralnettet», den nasjonale delen av strømnettet som alle strømkunder i Norge er med og spleiser på. Dette er altså kostnader vi fakturerer våre kunder på vegne av det nasjonale fellesskapet, understreker Martinussen.  

Samtidig er Elmea selvsagt påvirket av kostnadsøkninger – kombinert med behov for investeringer og utvikling av distribusjonsnettet i Lofoten. –I så måte vil de siste 1,5 ørene bare delvis kompensere for våre kostnadsøkninger og behovet for investeringer, kommenterer Martinussen. For økningen på 1,5 øre tilsvarer 3% prisstigning på nettleia, altså betydelig mindre enn den generelle prisstigningen. 

-Skulle vi fått dekket inn hele prisveksten på våre innsatsfaktorer, måtte vi satt opp nettleieprisene enda mer. Det gjør vi ikke nå, på grunn av de økonomisk utfordrende tidene vi alle står i. – Hvis kostnadsøkningen fortsetter, kan det imidlertid på sikt utfordre vår evne til å gjennomføre nødvendige investeringer i strømnettet, understreker Martinussen.  

I 2024 vil vi prioritere å bygge ny høyspentlinje til Stamsund, kable strekningen Napp – Vareide, forsterke og fornye kabelnettene i Svolvær og Kabelvåg samt bygge ny transformatorstasjon i Moskenes. Sistnevnte vil også forsterke strømnettet til Værøy og Røst, forteller han.  

– Vi har stor forståelse dersom økningen i nettleie vil oppleves som utfordrende for kundene. For dem som får slike utfordringer neste år, vil vi som alltid oppfordre til å ta tidlig kontakt, sier Elmea-sjefen.  

Selskapet opplyser at en gjennomsnittlig husstand med 20.000 kWh forbruk, vil få omtrent 83 kroner ekstra i nettleie hver måned neste år.  

Pål Martinussen (sign.) 

Daglig leder 
Elmea AS 

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.