Kunde
Kompensasjon for høye strømpriser
Aktuelt

Kompensasjon for høye strømpriser

Regjeringen har vedtatt at husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opptil 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået.

Det er nettselskapene som har fått i oppdrag å administrere ordningen, og kompensasjonen blir trukket fra på nettleiefakturaen. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022.

Myndighetene har nå publisert støttesatsene for februar. Gjennomsnittlig spotpris i Nord-Norge i desember var under 70 øre/kWh, og kundene i Nordland, Troms og Finnmark blir derfor ikke kompensert for høy strømpris.

 

Regneeksempler: Gjennomsnittlig strømpris 90 øre

For differensen mellom 70 øre og 90 øre får man tilbakebetalt 55%.
Tilbakebetaling per kWh blir da (90–70) øre/kWh * 0,55 = 11 øre/kWh
Kompensasjon blir i dette tilfellet:

Enebolig – Årsforbruk: 27 000 kWt
Forbruk desember: 3 280 kWt
3 280 kWt * 11 øre/kWt = 360,80 kr

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt
Forbruk desember: 1 336 kWt
1 336 kWt * 11 øre/kWt = 147 kr 

Max kompensasjon er 5.000 kWh per måned. Alle husholdningskunder vil motta kompensasjon, uansett hva slags type avtale du har med strømleverandøren din.

 

Spørsmål og svar

Gjelder støtten per målepunkt?
Ja, støtten gjelder per målepunkt som forsyner husholdninger. Målepunkt knyttet til fritidsboliger og næringsvirksomhet er ikke omfattet av støtteordningen.  

Skal spotprisen som brukes til å beregne støttesatsen være uten merverdiavgift?
Ja, spotprisen som brukes for å beregne støttesatsen vil være eksklusive mva.  

Om strømstøtten overstiger kostnadene til nettleie, skal beløpet utbetales?
Ja, hvis støttebeløpet til en kunde er større enn nettleien den gjeldende måneden, skal kunden få beløpet utbetalt. Dette vil være lite sannsynlig i Elmeas forsyningsområde. Vi tilhører prisområde NO4, og spotprisen her er betydelig lavere enn spotprisen i Sør-Norge. 

Ved gjennomfakturering vil støttebeløpet komme som fradrag på strømregningen du mottar fra strømleverandøren din. 

Hva med de kundene som flytter midt i en måned?
De vil få kompensasjon både for forbruket de har på stedet de flytter fra, og for forbruket på stedet de flytter til. I noen tilfeller kan derfor én kunde som flytter ha høyere månedlig forbruk enn 5 000 kWh, og få støtte for dette som følge av flyttingen. 

Hvor blir støttesatsen publisert?
Støttesatsen for de enkelte prisområdene blir publisert på nettsidene til RME, Reguleringsmyndigheten for Energi, den første i hver måned. 

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.