Kunde
Dempe stromtoppene
Aktuelt

Kutt dine strømtopper – spar penger

Myndighetene har bestemt at det skal innføres ny nettleiemodell for alle strømkunder i Norge fra 1. juli. Den nye nettleiemodellen kommer til å endre din strømregning.

Ny nettleiemodell for alle strømkunder

–Fra 1. juli kan det lønne seg å dempe høye topper i strømforbruket, sier Pål Martinussen, daglig leder i Elmea AS (tidligere Lofotkraft AS).

– Kundene får større mulighet til å påvirke sin nettleie. Jevner du ut strømforbruket ditt gjennom døgnet kan det bedre din privatøkonomi, forteller Martinussen.

 

Utnytte nettet bedre

Prognoser viser at strømforbruket kommer til å øke. Hovedstrømnettet i Lofoten er oppgradert for framtidens forbruk.

–Distribusjonsnettet fram til deg kan ha begrensinger. Når strømforbruket øker, kan kapasiteten bli knapp og Elmea må bygge ut nettet, forteller Martinussen, som sammenlikner den nye nettleiemodellen med veibygging.

–Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø, hvis vi kan fordele trafikken.

Elmea selger ikke strøm. Elmea drifter strømnettet i Lofoten. Dette strømnettet er dimensjonert for den største forbrukstoppen. Hvis vi skal bygge ut lavspentnettet sånn at alle kan lade elbilen mellom kl. 16 og 18 framover, vil nettleia bli unødig høy.

Det er myndighetene som fastsetter Elmeas inntekt.
Nettleien går til vedlikehold, beredskap, utbygging og drift av strømnettet.

Hvis vi skal bygge ut lavspentnettet sånn at alle kan lade elbilen mellom kl. 16 og 18 framover, vil nettleia bli unødig høy.

– Pål Martinussen, daglig leder i Elmea

–Det koster mye å bygge nytt nett i Lofoten, og vi er relativt få som må dele på regningen. Elmea får ikke mer inntekt med den nye nettleieordningen, men den kommer til å endre fordelingen mellom kundene, sier Martinussen. 

Samfunnsøkonomisk smart

–Ved å utnytte strømnettet som allerede er bygget, kan vi spare store kostnader. Klarer vi det, reduseres behovet for oppgradering og bygging av nytt nett. Det er samfunnsøkonomisk smart, sier Martinussen.

 

Spar penger
Den nye nettleiemodellen er laget slik at du selv kan påvirke den gjennom ditt strømforbruk.

Nettleien vil bestå av et energiledd og et kapasitetsledd.

 

Kapasitetsledd
Fastleddet er det du betaler uavhengig av hvor mye strøm du bruker. Dette har du tidligere ikke hatt mulighet til å påvirke.

Fra 1. juli blir fastleddet endret til et kapasitetsledd, og du vil kunne påvirke denne delen av nettleieprisen med hvor mye strøm du bruker samtidig.

Det er gjennomsnittet av de tre høyeste forbrukstoppene dine som bestemmer hvilket kapasitetsledd du får fra måned til måned.

 

Energileddet
Energileddet er prisen du betaler for hver kilowattime vi frakter hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Fra 1. juli 2022 blir prisen på energileddet 10 øre lavere om natta (kl. 22 – 06) enn på dagtid.

 

Sparetips
Martinussen mener det er mange gode grunner for at folk nå bør gjøre seg kjent med sitt eget strømforbruk.

–Kjenner du strømforbruk ditt, kan du også gjøre endringer, justere forbruket og spare penger.

Ny teknologi gjør det enklere å styre strømforbruket, både hos private og i bedrifter. 

–Mange kjenner ikke sine høyeste forbrukstopper. Laster du ned Elmea sin kundeapp, kan du se hva forbruket ditt har vært, time for time. Der ser du også dine månedlige forbrukstopper. Det vil gi deg informasjon om hvilke tidspunkter du bruker mest strøm, og grunnlag for å endre forbruket, sier Martinussen.

Det finnes mange gode løsninger for smart styring av strømforbruket. Vil du se strømforbruket i sanntid og styre dette, må du bestille åpning av HAN-porten i måleren hjemme hos deg. Sjekk med din kraftleverandør eller en el-installatør om hvilke løsninger for smart styring som er på markedet.

Bestillingsskjema for åpning av HAN-porten finner du på Elmea sin hjemmeside.

–Ved å utnytte nettet som allerede er bygget kan vi spare store kostnader, og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker, sier Martinussen.

 

–Hva er ditt viktigste råd til kundene?

– Unngå strømforbruk med høye topper på samme tid. Vent med klesvask og oppvaskmaskin til etter middag. Lad elbilen trygt om natta med godkjent hjemmelader, sier Martinussen, som regner med at ny nettleiemodell vil gi flere kunder en bedre privatøkonomi, samtidig som Elmea slipper å bygge nytt strømnett helt unødvendig. Her finner du flere tips.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.