Kunde
Foto: Jan Ottar Olufsen. Arkivfoto Elmea
Aktuelt
Foto: Jan Ottar Olufsen. Arkivfoto Elmea

Nå er ny nettleiemodell i gang

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. juli 2022. Formålet med ny modell er å få oss alle til å bruke strøm smartere, og bruke strømnettet vi har mer effektivt for å spare penger og skåne naturen.

Smart forbruk er å ikke bruke for mye strøm samtidig, men heller jevne ut strømforbruket over dagen.

Hva er nytt fra 1. juli?

Ny nettleie betyr en ny måte å beregne nettleien din på, og en ny måte for deg som kunde å tenke på.

I stedet for det gamle fastleddet, vil du få et månedlig kapasitetsledd. Dette har ulike trinn. Hvilket trinn du havner på, avhenger av hvor mye kapasitet du brukte i de tre timene du brukte mest strøm i måneden.

Kjenner du forbrukstoppene dine og strømforbruket i kilowattimer, kan du sjekke her hva nettleien din blir.

Fra 1. juli vil også energileddet på nettleien få en lavere pris om natta fra kl. 22 – 06.

Her finner du oversikt over nettleieprisene som gjelder fra 1. juli.

Hva kan du gjøre for å spare nettleie?

Det er flere ting du kan gjøre for å tilpasse deg den nye prismodellen. De beste tipsene er å lade elbil om natten, og å bruke strømkrevende apparater av alle slag etter hverandre i stedet for å bruke alle samtidig.

Her kan du lese mer om hvordan du demper toppene i strømforbruket ditt.

Hvorfor får vi ny nettleie?

Ved å utnytte det eksisterende nettet bedre før vi bygger nytt strømnett, kan vi holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker framover.

Utfordringen kan sammenlignes med veibygging. Det er dumt og dyrt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer. Slik kan vi tenke med strømnettet også, i en tid når både privatpersoner og bedrifter bytter ut fossil energi med elektrisitet.

Hvordan får du oversikt over strømforbruket ditt?

Vi anbefaler alle å laste ned Elmea kundeapp. I appen finner du forbruket time for time for gårsdagen og bakover i tid. På forsiden av appen finner du også forbrukstoppene dine for de siste seks månedene.

Hvis du vil ha «live» oversikt over strømbruken din og kanskje installere smartutstyr for å styre strømbruken din, bør du vurdere å åpne HAN-porten på den automatiske strømmåleren. Nå kan du åpne HAN-porten via selvbetjeningsløsning på Min Side. Her kan du lese mer om mulighetene i HAN-porten.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.