Kunde
Hovedlinja mellom Skjelfjord og Mørkveden
Aktuelt

Nettselskap og interesseorganisasjoner enige om anbefalinger til ny nettleiemodell

En rekke nettselskap og interesseorganisasjoner har nå overlevert en felles anbefaling til Olje- og Energidepartementet, om hvordan ny nettleiemodell bør utformes.

Partene har et felles ønske om økt utnyttelse av det eksisterende strømnettet, av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

I desember i fjor ble innføringen av ny nettleiemodell utsatt fra 1.1.2022 til 1.7.2022. Etter årsskiftet har flere nettselskap deltatt i drøftinger om justeringer av modellen med Energinettverket. Dette nettverket representerer både forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og teknologileverandører.

Nå har partene samlet seg om en felles anbefaling, som ble overlevert Olje- og Energidepartementet 18. mars.

Elmea AS vil følge det som blir den nasjonale modellen. Vi legger nå opp til å gi god informasjon til kundene våre framover, slik at de kan forstå modellen og eget forbruksmønster.

Her kan du lese pressemeldingen som ble oversendt Olje- og Energidepartementet fra Energinettverket.

Mer informasjon om modellen og hvilke priser som vil gjelde fra 01.07.2022 finner du her. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer etter behandlingen i OED.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.