nylinja mellom Skjelfjord og Mørkveden
Aktuelt

Nettselskap og interesseorganisasjoner enige om anbefalinger til ny nettleiemodell

En rekke nettselskap og interesseorganisasjoner har nå overlevert en felles anbefaling til Olje- og Energidepartementet, om hvordan ny nettleiemodell bør utformes.

Partene har et felles ønske om økt utnyttelse av det eksisterende strømnettet, av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

I desember i fjor ble innføringen av ny nettleiemodell utsatt fra 1.1.2022 til 1.7.2022. Etter årsskiftet har flere nettselskap deltatt i drøftinger om justeringer av modellen med Energinettverket. Dette nettverket representerer både forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og teknologileverandører.

Nå har partene samlet seg om en felles anbefaling, som ble overlevert Olje- og Energidepartementet 18. mars.

Elmea AS vil følge det som blir den nasjonale modellen. Vi legger nå opp til å gi god informasjon til kundene våre framover, slik at de kan forstå modellen og eget forbruksmønster.

Her kan du lese pressemeldingen som ble oversendt Olje- og Energidepartementet fra Energinettverket.

Mer informasjon om modellen og hvilke priser som vil gjelde fra 01.07.2022 finner du her. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer etter behandlingen i OED.

Elmea farger hvit tekst

Logg inn på Min side