Kunde
Energimontør Wanja Jacobsen i Elmea AS
Pressemelding
Energimontør Wanja Jakobsen i Elmea AS, på feilretting i Olderfjorden. Foto Arnt Winther, Lofotkraft AS

Normal drift av strømnettet fra søndag kveld

Vi har nå rettet alle høyspentfeil i strømnettet vårt, og alle fastboende kunder har fått strømmen tilbake. Kl. 20.00 4. februar hevet vi derfor beredskapsorganisasjonen, opplyser beredskapsleder Arnt Winther. 

-Også i dag har vi hatt over 35 montører ute på feilretting på ulike steder i Lofoten. Nå har vi fått koblet til de siste kundene, og fått reparert mange av feilene i lavspentnettet. 

Helikopterbefaring så snart som mulig 

Våre egne ansatte, inne som ute, har gjort en formidabel innsats med feilretting siden torsdag formiddag, forteller Winther. -De har stått på, montørene ute i allslags vær, og alle har jobbet til dels veldig lange dager. I tillegg var vi raske med å leie inn ekstra mannskaper eksternt, da vi forsto hva som kom til å treffe oss. – På det meste har vi faktisk hatt vi hele 20 innleide montører i arbeid. Også de har gjort en meget solid innsats, og dermed bidratt til å korte ned reparasjonstiden, sier Winther. 

Innleiede mannskaper har bidratt til raskere feilretting 

Våre egne montører har gjort en formidabel innsats med feilretting siden torsdag formiddag, forteller Winther. -De har stått på i allslags vær, og har jobbet til dels veldig lange dager. I tillegg var vi raske med å leie inn ekstra mannskaper eksternt, da vi forsto hva som kom til å treffe oss. – På det meste har vi faktisk hatt vi hele 20 innleide montører i arbeid. Også de har gjort en meget solid innsats, og dermed bidratt til å korte ned reparasjonstiden, sier Winther. 

Tangstad hardt rammet 

I Lofoten var nok det strømnettet på Tangstad som ble aller hardest rammet av ekstremværet Ingunn, opplyser Winther. – Man kan vel beskrive det som at både høyspent- og lavspentnettet der ble smadret. På det meste hadde vi 12 montører samtidig på feilretting bare på Tangstad. Og jeg vet ikke hvem som var mest glad da vi endelig fikk koblet inn siste kunde der – kundene eller vi. Vi har i hvert fall stor forståelse for at det er svært krevende å være uten strøm i opptil tre døgn, sier Winther. 

Viktig å være forberedt 

-Vi kan aldri investere oss bort fra skader på strømnettet etter ekstremvær som det vi har sett denne uka, understreker Winther. Det ville bli altfor kostbart. Derfor kan vi aldri garantere at strømmen er der 24/7/365. Det vi kan garantere, er at vi gjør alt vi kan for å reparere strømforsyningen når skader oppstår.  

-Denne uka har imidlertid minnet oss alle på at feilretting kan ta tid, uansett hvor mye ressurser vi i Elmea setter på. Mens vi fortsatt har «Ingunn» friskt i minne, kan det være lurt å sjekke våre tips til hvordan man bør være forberedt på langvarig strømbrudd. Også DSB har mange gode tips på sikkerhverdag.no, avslutter han.  

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.