Kunde
Montører i mast
Aktuelt
Foto: Tore Berntsen, Visualdays AS

Ny nettleie utsettes

Fredag 17. desember ble regjeringen og SV enige om å utsette innføringen av ny modell for nettleie. Elmea vil derfor utsette innføring av ny nettleiemodell, og våre kunder beholder dagens nettleiemodell etter 1. januar 2022.

Forskriftsendringen som skulle innføres 1. januar 2022 pålegger nettselskaper å innføre ny nettleie for strømkunder med årsforbruk under 100.000 kWh. Nå er det flertall på Stortinget for å utsette denne. Elmea utsetter tidspunkt for innføring i tråd med dette. Alle våre kunder beholder derfor den nettleietariffen de har hatt i 2021. Nettleien for kunder med årsforbruk under 100.000 kWh vil altså fortsatt bestå av et fastledd og et energiledd slik den gjør i dag.

– Vi har foreløpig ikke flyttet kunder over til ny modell i kundesystemet vårt. Derfor klarer vi å snu, og kan utsette innføringen slik regjeringen og SV nå ønsker, sier kommunikasjons- og kundesjef Siri Sund.

Ny modell for nettleie skal bidra til å jevne ut forbruket over døgnet. Strømforbruket i Norge vil øke framover, og det er viktig å unngå stadig høyere forbrukstopper. Strømnettet må nemlig dimensjoneres etter den timen i året vi til sammen bruker mest strøm. 

Økende strømtopper gjør at det blir nødvendig å forsterke «sideveiene» i strømnettet, sånn at vi har nok kapasitet i timene med høyest forbruk. Hvis vi alle kan bidra til å utnytte kapasiteten i det eksisterende strømnettet smartere, kan vi utsette slike investeringer i nytt strømnett, og dermed unngå at nettleien i framtiden øker mer enn nødvendig.

 

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.