Kunde
Haakon Martinussen
Aktuelt
Haakon Martinussen, daglig leder i Polarsmolt. Foto: Aurora Borealis Multimedia

Polarsmolt satser stort med nytt anlegg

I tillegg til å doble antall ansatte i bedriften, vil Polarsmolt bortimot tidoble produksjonen av biomasse i det nye anlegget sitt på Kleppstad i Lofoten. Haakon Martinussen, daglig leder i selskapet, har et tips til andre bedrifter med store forespørsler: Ta tidlig kontakt med Elmea!

Vi møter Haakon på en travel hverdag i matfiskanlegget på Kleppstad. Polarsmolt er et av datterselskapene til Isqueen, som har base på Ure på Vestvågøy. I dag kan Haakon puste lettet ut, etter endelig å ha fått på plass avtale om leveranse av strøm til den planlagte utvidelsen av anlegget. Det har ikke vært så enkelt som man kanskje skulle tro. Statnett avslo nemlig den første søknaden om utvidelse av strømforsyningen.

– Vi startet i 2022 med å planlegge det nye postsmoltanlegget, og sendte raskt inn en forespørsel til Elmea på 4,5 MegaWatt (MW). Der fikk vi gode tilbakemeldinger på at dette ville ordne seg, og vi fortsatte derfor arbeidet med prosjekteringen. En morgen i begynnelsen av januar tikket det inn en epost fra Statnett, der det sto at vi ikke fikk strøm. Kaffen gikk i vranghalsen, – det var blankt nei.

– Statnett er et stort og tungt system, men vi ga ikke opp. I samråd med Elmea, sendte vi inn klage, og i oktober/november 2023 fikk vi beskjed om at vi hadde fått full tilkobling. Dermed hadde det nesten gått et år hvor vi bare ventet. Etter avklaringen om strøm ble vi selvfølgelig lettet, for da kunne vi endelig jobbe videre med prosjektet. Jeg har inntrykk av at Elmea også ble tatt på senga i saken, og delte vår skuffelse da de ikke fikk lov til å gi oss strøm. Jeg synes Elmea har gitt oss gode råd, og bidratt til gjennomslag for vår sak, – all kred til dem, sier Haakon med et stort smil.

Haakon har en oppfordring til andre bedrifter som har store fremtidige strømbehov.

– Det så lenge ut som at vi ikke ville få tilknytning, men så gikk det gjennom til slutt. Oppfordringen min er at om du har en plan, så legg den fram til Elmea så tidlig som mulig. Det å komme fram til en optimal løsning kan være en tidkrevende prosess, – så har du et toårs perspektiv, skulle du ha begynt i går. Ikke vent.

Kristoffer Elmea
Prosjektleder i Elmea, Kristoffer Tobiassen Foto: Aurora Borealis Multimedia

Meld inn strømbehov tidlig

Kristoffer Tobiassen, prosjektleder i Elmea, forteller at det er jevnlig stor pågang på slike saker, og at mange forespørsler er på 4-5 megawatt. Kristoffer er også tydelig på at kunder bør være tidlig ute med å melde inn framtidige strømbehov.

– Polarsmolt fikk tilknytning mens grensen for godkjenning fra Statnett var 5 MW. Nå har Statnett som kjent satt grensen ned til 1 MW igjen, opplyser Kristoffer. Han oppfordrer uansett nye kunder til å ta tidlig kontakt for å melde inn framtidige strømbehov.

– Elmea ønsker selvfølgelig alle nye kunder velkommen. Vi vil gjerne komme tidlig inn i prosessen, sånn at vi i samarbeid med kunden kan finne gode, alternative løsninger for ordinær tilknytning, sier han. 

– Derfor er det veldig viktig å signalisere økning i strømbehov så tidlig som mulig, sånn at Elmea får meldt inn behovet til Statnett og prosjektet kommer i køen deres for saksbehandling. Det er også verdt å vite at jo større prosjektet er, jo lengre tid vil saksbehandlingen ta. Kommer du for sent, kan det være at det ikke er nok strøm, og vi må bygge frem strøm til lokasjonen. Det kan ta lang tid, og igjen føre til at man ikke får ønsket framdrift i etableringen. Heldigvis får vi forståelse fra kundene for dette. De store næringskundene er ofte forberedt og vet om disse problemstillingene i forkant.

Bedre fiskevelferd

Når det nye postsmoltanlegget etter planen står ferdig høsten 2025, vil det i tillegg til å skape cirka 10 nye arbeidsplasser også gi bedre fiskevelferd og være bedre tilpasset det grønne skiftet.

– Det er ikke mye som er så veldig unikt med anlegget, men man kan si at vi følger bransjen med tanke på hva man bør gjøre. En ting er krav, og egne krav vi setter oss, men det viktigste er at vi skal ha bedre fiskevelferd, mindre sykdom og mindre dødelighet. For å oppnå det, skal vi produsere større smolt før vi setter den i havet.

– Et postsmoltanlegg kan forklares slik; en normal smolt er opp til 100 gram før den er klar til å settes i havet. En postsmolt får mer tid på land, og blir fra 250 gram og oppover. Vi har som mål produsere postsmolt fra 500 gram og opp mot 1 kg før vi setter den i havet. En av fordelene med fisk som blir større i produksjon på land, er at den blir mer resistent mot sykdom. En annen fordel er at når vi setter større fisk i havet, får den hurtigere vekst og kortere tid i havet. Da blir fisken mindre utsatt for ytre påvirkninger. Tiden i havet vil faktisk halveres. Eksempelvis vil man slippe avlusning, som jo er en stor påkjenning for fisken, forteller Haakon.

Tot2
Polarsmolt sitt anlegg på Kleppstad Foto: Aurora Borealis Multimedia

– Dagens anlegg skal oppgraderes og moderniseres. Vi har allerede klekkeri, startforing og hele produksjonen, så vi skal egentlig bare utvide med å øke produsert biomasse. Vi vil produsere det samme antallet fisk som tidligere, mellom 2 og 2,5 millioner i året, men det innebærer nesten en tidobling i biomasse. Så dette er en vesentlig oppgradering.

– Vi legger også opp til å kjøre full avløpsrensing, og ta vare på slammet. Dette kan vi tørke til pulver, som eksempelvis bønder kan bruke til gjødsling av markene.

Avgjørende med nok tilgang på strøm

Haakon forteller også at det nye anlegget ligger an til å bli en investering på noen hundretalls millioner kroner, og ha et stort strømforbruk.

– Ulempen med å flytte oppdrett på land, er at energiforbruket vil øke betydelig. Vi anslår å havne på en plass mellom 10 og 20 millioner kilowattimer i året, og en stabil strømforsyning er hjertet i drifta. Vi må nok uansett anskaffe nødstrøms-aggregater, men stabil energi er alfa omega.

Utbyggingen på Kleppstad ville nok ikke skjedd uten tilgang på den ønskede strøm-kapasiteten.

– Jeg må jo si at det var veldig frustrerende når vi først ikke fikk tilknytning. Hadde det ikke ordnet seg, kan det hende vi måtte ha dratt i håndbrekket og stoppet investeringene. Man har jo et skjæringspunkt mellom kost og nytte som må tas hensyn til ved nye investeringer. Å bygge bare litt kan fort koste mer enn det smaker; man får ikke igjen det man bruker. Til syvende og sist må man jo forsvare pengebruken.

– Men nå er vi i gang, og håper å ha byggestart til høsten 2024. Da vil vi være klare til høsten 2025.

Haakon Polarsmolt 2
Haakon Martiniussen

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.