Kunde
Pål Martinussen, daglig leder i Elmea AS.
Pressemelding
Pål Martinussen, daglig leder i Elmea AS. Foto Visualdays

Statnett kan snu om 420 kV-linje til Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen

Nå er det viktig at næringslivet melder fra om det reelle kraftbehovet fremover, oppfordrer Noranett, Vestall og Elmea.

Det siste året har de tre nettselskapene i Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen jobbet hardt for å snu på Statnetts manglende prioritering om ny 420-linje i stamnettet.

Nå tyder mye på at arbeidet har gitt resultater. De siste ukene har det kommet sterke indikasjoner fra Statnett på at det statlige nettselskapet vil jobbe for å øke overføringskapasiteten til området.

– Hvis de signalene vi har fått blir en realitet, er det veldig godt nytt for både næringsliv og innbyggere i regionen, sier de daglige lederne Øyvind Strøm, Torbjørn Åsbakk og Pål Martinussen i en felles pressemelding. De legger til:

– Dette viser også betydningen av å stå samlet i hele regionen, med sterkt trykk fra både nettselskaper og politikere.

Etterlengtet kapasitetsøkning

De siste årene har økt strømforbruk og elektrifisering i flere sektorer forsterket behovet for økt overføringskapasitet i stamnettet og ut til denne delen av Hålogaland, Lofoten og Vesterålen. Inntil nylig har Statnett stått fast på å bygge bare linjer med 132 kV spenning, noe som ville gjort regionen til en ensom øy uten 420 kV nett.

Og i neste omgang ville dette gitt færre muligheter til nye arbeidsplasser. Nettselskapene har allerede opplevd å måtte si nei til nye industrietableringer.

En 420-linje gir en helt annen tilgang av kraft til regionen, og også en mye bedre forsyningssikkerhet for innbyggere.

Ber næringslivet melde fra

Statnett skal i samarbeid med nettselskapene i løpet av 2024 oppdatere områdeplan for Nord-Norge, hvor en 420 kV linje til Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen skal vurderes. I påvente av endelige beslutninger fra Statnett har nettselskapene Noranett, Vestall og Elmea en klar oppfordring til næringsliv og aktører i regionen:

Å melde fra til nettselskapene om hvilket kraftbehov som finnes fremover, både for dagens og framtidas næringsliv.

– Det handler om å gi et best mulig bilde på det reelle behovet i regionen, som i neste omgang danner grunnlaget for en god utbygging fra Statnett, sier lederne i de tre selskapene.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.