Kunde
Kraftlinjer
Pressemelding

Statnett starter KVU for 420 kV til Lofoten, Vesterålen og Harstadregionen

Samtidig som selskapet starter en konseptvalgutredning (KVU) for ny linje Kvandal – Kilbotn på 420 kV, senker de grensen for tilknytning av nytt forbruk fra 5 til 1 MW. Det opplyser Statnett i en pressemelding 8. mai.

Fra i dag må derfor nettselskapene i Lofoten, Vesterålen og Harstadregionen melde inn tilknytninger av nytt forbruk over 1 MW til Statnett for godkjenning.

Ny lastrekord i vinter

I februar i år ble satt ny lastrekord over det såkalte vestsnittet. Maksimalforbruket inn til Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet økte med rekordhøye 20%. Overføringslinjene fra Ofoten og ut til regionen vår får dermed for liten kapasitet, selv når Statnett setter i drift ny, oppgradert linje mellom Kvandal og Kanstadbotn i løpet av høsten 2024. Dette er årsaken til at grensen for tilknytning av nytt forbruk blir satt ned til 1 MW, ifølge pressemeldingen fra Statnett.

Laster på 1 MW kan typisk være hotell, samt mindre til mellomstore industrietableringer, mens oppdrettsanlegg gjerne ligger på 1 – 5 MW, eller enda høyere.

Den gode nyheten er at Statnett også varsler oppstart av konseptvalgutredning, med tanke på å etablere en ny 420 kV ledning til regionen vår.

Høyt framtidig effektbehov i Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet

Det siste halvåret har Noranett, Vestall og Elmea gjennomført et felles prosjekt for å dokumentere framtidig effektbehov i regionen vår, både fra nytilknytninger og behov for effektøkninger hos offentlige og private aktører. – Resultatet er at vi har fått innmeldt et framtidig effektbehov på om lag 1300 MW. Tallet kan ikke betraktes som en absolutt størrelse, men gir en svært tydelig pekepinn om at vi vil få en betydelig lastøkning i regionen framover, poengterer Øyvind Strøm, daglig leder i Noranett. -Derfor er det gledelig å høre at Statnett nå planlegger videre utbygging i vestsnittet på 420 kV, sier han.

Nettselskapene ser fram til samarbeid med Statnett om avbøtende tiltak

-En utbygging av ei ny fjerde linje på 420 kV til Lofoten, Vesterålen og Harstadregionen vil sannsynligvis ta minst 10 år fra oppstart av KVU, opplyser Pål Martinussen, daglig leder i Elmea. I praksis medfører grensen på 1 MW en stopp for all tilknytning av ny industri fram til den nye linja står ferdig, fortsetter han. -Vi har imidlertid en god dialog med Statnett, og sammen vurderer vi nå alle mulige løsninger for å bedre situasjonen på kort og mellomlang sikt. Slik vi ser det, er tilknytning på vilkår den mest realistiske løsningen på kort sikt, og den som best kan avhjelpe situasjonen, sier Martinussen. Tilknytning på vilkår betyr at man kan bli koblet ut ved anstrengte situasjoner i nettet.

Uheldig for næringsutvikling og energiomstilling på kort og mellomlang sikt

-Situasjonen vi nå er kommet i er bekymringsfull med tanke på næringsutvikling og energiomstilling i vår region, sier Torbjørn Åsbakk, daglig leder i Vestall. -Det er faktisk unikt at en hel region i Norge blir «strupet» på denne måten. Også Åsbakk understreker at det nå er svært viktig at Statnett samarbeider med Vestall, Noranett og Elmea om tiltak som kan øke kapasiteten i nettet, i perioden frem til ny linje er på plass.

Kontaktinfo:

Øyvind Strøm, daglig leder Noranett, mobil 982 57 938

Torbjørn Åsbakk, daglig leder Vestall, mobil 908 59 525

Pål Martinussen, daglig leder Elmea, mobil 918 15 949

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.