Kunde
Arkivfoto Elmea
Aktuelt
Arkivfoto Elmea

Status i strømnettet kl. 1530 torsdag 1. februar

Pga værforholdene i dag har vi måttet prioritere sikkerheten til våre mannskaper. Etter hvert som været blir bedre, vil vi trappe opp aktiviteten på feilretting. Men det vil ennå gå en god stund før vi har full oversikt over situasjonen. Det er derfor vanskelig å angi rettetid.

Her er en status for strømforsyningen i Lofoten ca. klokka 15.30.

Røst kommune

  • Forsynes via aggregat. Vi forsøker å få kundene til å ta ned forbruket slik at vi kan overføre noe strøm til Værøy også fra aggregatene på Røst.

Værøy, Moskenes og Flakstad

  • Feil med hovedforsyningen (1232kV) fra Fygle til Solbjørn. Alle kunder ute. Vi forsøker å dra igang 22 kv nettet i området og forsyne det vi kan fra kraftstasjonen i Moskenes og Flakstad
  • Feil på 132kV er funnet. I kabelmast på Flakstadmyra (ved grustaket). Er en jording til moffene i kabelmasten løs. I tillegg er stolpene og ledningen full av is og snø som medfører oversalg. Brannbil fra Leknes er bestilt fort nedspyling. Dersom dette er eneste feilen håper vi å få utbedret den i løpet av 2-3 timer. Om det da er flere feil på underliggende nett kan områder fortsatt forbli strømløse.
  • I tillegg til reparasjon av 132kV nettet arbeider vi med å få oversikt (og koble opp) 22 kV nettet fra Vestvågøy og ut til Moskenes. Får vi opp dette kan vi forsyne vest – Lofoten via dette, men der er mer sårbart da en feil et sted vil/kan koble ut hele nettet.

Vestvågøy

  • Hovedforsyningen (begge 132kV linjene inn fungerer, selv om de tidvis har vært utkoblet tidligere i dag)
  • Flere feil i høyspentnettet – 22 kV. Ikke oversikt over alvorlighetsgraden da det må befares, noe som gjøres i øyeblikket. Områder som har små/enkle feil kobles fortløpende opp, men her er vi litt i «blinde» til vi har fått befart alt.
  • Det er i tillegg meldt inn i overkant av 20 feil i lavspentnettet med knekte stolper og ledninger på bakken. Dette vil ta tid å få opp (et døgn), men hver feil berører et få antall kunder.

Vågan

  • Hovedforsyningen fungerer (begge 132kV linjene inn, selv om de tidvis har vært utkoblet tidligere i dag)
  • Noen høyspentfeil i 22 kV nettet, men også her mangler vi oversikt. Befring pågår. Mindre feil enn på Vestvågøya også på lavspentnettet. PR nu er deler av Henningsvær, OIderfjorden, flyplassen/Teisthauan, Stor og Lille Molla og Skrova uten strøm, pluss enkeltkunder i Østre Vågan

Fredag 2. februar gjennomfører vi helikopterbefaring, for å få fullstendig oversikt over strømnettet. Helikopter er bestilt, men vi må ta værforbehold.

Vi har i tillegg hyret inn 12 eksterne montører, pluss to lag stolpereising. Disse vil være operative fra i morgen tidlig, og vil bli satt inn på Vestvågøya.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.