Kunde
Strømmaster
Aktuelt

Strømstøtte

Strømstøtte er en midlertidig ordning, som Regjeringen innførte i 2021. Ordningen skal hjelpe deg som kunde å håndtere høye strømpriser.

Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten per time. For timer der spotprisen overstiger 70 øre/kWh (terskelverdi), får du strømstøtte for 90 prosent av prisen over denne terskelverdien.

For kundene til Elmea er det områdeprisen i NO4 som gjelder. I oktober var spotprisen i NO4 over 70 øre i noen enkelttimer.

I eksempelet nedenfor ser du hvordan strømstøtten beregnes for en enkelttime, der timeprisen er 84,33 øre:

(84,33 øre – 70 øre) * 0,90 = 12,9 øre/kWh

12,9 øre multipliseres så med antall kilowattimer strøm du har brukt i den aktuelle timen. Strømforbruk per time ser du på Min side eller i Elmea kundeapp.

Støttesats per time kan du også sjekke på hjemmesiden til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Støtten du får trekkes fra på nettleien. Strømstøtte gis kun for de første 5000 kWh med strømforbruk per måned. Du får ikke støtte for eventuelt forbruk over 5000 kWh.  

Ordningen gjelder foreløpig til 1. januar 2025. På hjemmesiden til NVE finner du flere spørsmål og svar om strømstøtte.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.