Kunde
Svolvær i vinterdrakt
Aktuelt
Foto: Aurora Borealis

Strømstøtteordningen

Hittil i høst har vi hatt betydelig lavere kraftpriser i Nord-Norge enn sørpå. Men for desember ligger det an til at gjennomsnittlig kraftpris vil utløse strømstøtte også i prisområde Nord-Norge.

Prisbildet framover tilsier at den gjennomsnittlige kraftprisen i NO4 sannsynligvis vil overstige 70 øre for desember måned. Hvis det skjer, vil strømstøtteordningen tre i kraft for Elmea sine kunder.

Strømstøtten dekker 90 % av gjennomsnittlig kraftpris over 70 øre. For eksempel vil en gjennomsnittlig kraftpris på 1,33 kr/kWh i desember gi en strømstøtte på 57 øre/kWh.

Du trenger ikke søke om strømstøtte. Støtten blir automatisk beregnet, og trekkes fra på nettleiefakturaen din. Dersom støttebeløpet overstiger den månedlige nettleien din, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen. Strømstøtten gjelder for forbruk inntil 5 000 kWh per måned per målepunkt.

Det er NVE som beregner og kunngjør den månedlige gjennomsnittsprisen for alle prisområdene i Norge. Ordningen administreres av nettselskapene. Støtteordningen gjelder for deg som er husholdningskunde og for borettslag, og gjelder uansett hvilken strømleverandør og strømavtale du har. 

Fritidsboliger og næring er ikke omfattet av strømstøtteordningen. Er det tvil om bruksområdet for anlegget ditt, bruker vi informasjon fra matrikkelen for å avgjøre om nettleien gjelder bolig eller fritidshus. 

For å kunne bruke en fritidsbolig som bolig, må du søke kommunen om bruksendringstillatelse etter plan- og bygningsloven. I mange kommuner kan det også være nødvendig å søke om dispensasjon fra plan. For å få strømstøtte, må du kunne dokumentere at kommunen har gitt en slik tillatelse. 

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til støtte. Med dette menes at hoveddelen av bruken bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål. Dette gjelder også når næringskunder er registrert som kunde på målepunktet.

Kunder uten AMS-måler vil få utbetalt strømstøtte basert på det samme forbruket som blir brukt for å fakturere deg for nettleie og strøm i den gjeldende måneden. 

På NVE sin hjemmeside finner du flere spørsmål og svar om strømstøtteordningen

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.