Kunde
De grønne øyene 2030 partnerskap for grønn omstilling
Pressemelding
Lofoten De Grønne Øyene 2030 er et partnerskap for grønn omstilling

TESLA gir bort universalladere for å styrke Lofotens ladetilbud

Å sikre god ladeinfrastruktur har alltid vært en sentral del av Teslas langsiktige mål om å elektrifisere transportsektoren. Nå går selskapet for første gang sammen med en region om å bygge infrastruktur for elbil-lading.

Pressemelding fra De Grønne Øyene 18.11.21

Å sikre god ladeinfrastruktur har alltid vært en sentral del av Teslas langsiktige mål om å elektrifisere transportsektoren. Nå går selskapet for første gang sammen med en region om å bygge infrastruktur for elbil-lading.  

Det nyskapende prosjektet innebærer at Tesla gir bort veggladere gratis til alle virksomheter som ønsker å tilby offentlig lading. Laderne kan brukes av alle bilmerker. 

-Tesla tok kontakt med oss, og vi ble selvfølgelig kjempeglade for å høre at de ønsker å være med å bygge ut ladenettet i Lofoten. Et slikt initiativ vil ikke bare være attraktivt for tilreisende, men bidra til både utslippskutt og spennende muligheter lokalt, sier Elisabeth Mikalsen, som er ordfører på Røst og leder i Lofotrådet.  

Lofoten – De Grønne Øyene 2030  

Det unike samarbeidet inngår som en del av programmet «Lofoten – De Grønne Øyene 2030», en vekststrategi hvor de seks kommunene i Lofoten har gått sammen med de regionale næringsaktørene Lofotkraft og Destination Lofoten for å legge til rette for grønn og bærekraftig vekst i Lofoten.

– Det er tiltak som dette vi ønsker at De Grønne Øyene skal være med å jobbe fram. Vi vil bidra til grønn omstilling og være med å legge til rette for gode initiativ, slik at framtidas Lofoten drives på ren energi, sier Arnt Winther, konsernsjef i Lofotkraft Holding, og partner i De Grønne Øyene.  

Ikke bare for turistene  

Lofoten er et av Norges mest populære reisemål, men ladeinfrastrukturen er fortsatt mangelfull. Den utfordringen vil Tesla bidra til å løse ved å gi bort såkalte destinasjonsladere til alle virksomheter i Lofoten som ønsker å tilby offentlig tilgjengelig lading. Dette vil også kunne bidra til økt eksponering for lokale bedrifter, som nå blir synlige i navigasjonssystemet til alle Teslaer.

-Med mange norske turister de siste par årene har vi selvfølgelig sett et stort behov for en bedre ladeinfrastruktur i turistsesongen. Men dette vil også gagne alle innbyggerne i Lofoten og forhåpentligvis bidra til en større oppslutning rundt elbiler lokalt, sier Eivind Holst, styreleder i Destination Lofoten.

Gunhild Elisabeth Laundal er hotelldirektør ved Scandic hotel i Svolvær. Hun er svært glad for initiativet.

– Scandic er et selskap som i flere tiår har gått i front for å finne bærekraftige løsninger og redusere vårt miljøavtrykk. Ladetilgang er i dag et viktig tilbud for mange, og vi har sett en god økning i antall gjester som etterspør lademuligheter ved deres opphold. Teslas initiativ viser at Lofoten og programmet De Grønne Øyene 2030 legges merke til av store aktører, og dette er svært positivt for reiselivsnæringen i regionen vår.

Destinasjonsladerne vil være tilgjengelig for alle elbiler, ikke bare for Teslas modeller.  

Vil ta igjen forspranget  

Ifølge en befolkningsundersøkelse gjort av De Grønne Øyene i mai 2021 oppgir kun 4 prosent av innbyggerne i Lofoten at de eier elbil. De fleste oppgir «begrenset rekkevidde» og «tilgang til ladenettverk» som årsaker til at de ikke har tatt steget over til elbil. Et bedre utbygd ladenettverk vil gjøre det enklere å være elbileier i Lofoten.

-Vi håper mange i Lofoten ser på dette som en mulighet. Med ladeinfrastruktur på plass får vi en ekstra, fornybar kraft i utviklingen av Lofoten De Grønne Øynene, sier Elisabeth Mikalsen fra Lofotrådet.  

Kontaktinfo  

For spørsmål og flere kommentarer kontakt:  

– Elisabeth Mikalsen, leder Lofotrådet, telefon: 911 87 233  

– Arnt Winther, konsernsjef Lofotkraft Holding AS, telefon: 911 50 537  

– Eivind Holst, styreleder Destination Lofoten, telefon: 917 15 427 

– Even Sandvold Roland, Tesla, eroland@tesla.com og tlf 40 90 50 69 

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.