Kunde
legs of unrecognizable person with electric kick scooter or e-scooter
Aktuelt

Trygg lading av elektriske sykler og sparkesykler

Med sommeren i full gang, er det mange som investerer i elsykler og elsparkesykler. Disse miljøvennlige transportmidlene gir en fantastisk frihetsfølelse og er ideelle for lettvint transport over korte distanser. Men med økt bruk følger også viktigheten av sikker lading. Her er noen essensielle tips for å sikre trygg lading og redusere risikoen for brann.

Unngå lading innendørs

En av de viktigste anbefalingene er å unngå å lade elsykkelen eller elsparkesykkelen innendørs. Dette inkluderer hjem, skoler og arbeidsplasser. Ifølge Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening, utvikler branner i elsparkesykler seg svært raskt og er vanskelige å slokke. Søtorp peker også på at mange lader elsparkesyklene i gangen, som ofte er den beste fluktveien ved brann. For din egen og andres sikkerhet, lad alltid utendørs, gjerne i et område med god ventilasjon.

Bruk riktig ladeutstyr

Sørg for å alltid bruke det originale ladeutstyret som fulgte med elsykkelen eller elsparkesykkelen. Uoriginale ladere kan være av dårligere kvalitet og kan overbelaste batteriet, noe som kan føre til overoppheting og brann. Sjekk også regelmessig at ladeutstyret er i god stand og uten skader. 

Hold ladeområdet tørt og rent

Når du lader utendørs, pass på at ladeområdet er rent og tørt. Hold området fritt for brennbare materialer som papir, tøy og kjemikalier. Fuktighet kan også føre til kortslutning og andre elektriske feil, så sørg for at ladeutstyret og kontaktene er tørre før du starter laddingen. 

Overvåk ladeprosessen

Ikke lad elsykkelen eller elsparkesykkelen når du ikke er hjemme eller sover. Det er viktig å kunne overvåke ladingen i tilfelle noe skulle gå galt. Koble fra laderen så snart batteriet er fulladet. Mange moderne elsykler og elsparkesykler har automatisk avstenging når de er fulladet, men det er alltid tryggest å koble fra manuelt. 

Regelmessig vedlikehold

Utfør regelmessig vedlikehold på både elsykkelen/elsparkesykkelen og batteriet. Følg produsentens anbefalinger for service og vedlikehold, og vær spesielt oppmerksom på eventuelle advarsler om batteriytelse og sikkerhet. Skadde batterier bør skiftes ut umiddelbart, og aldri prøv å reparere batterier selv. 

Vær oppmerksom på brannfare

Branner i litium-ion-batterier, som brukes i de fleste elsykler og elsparkesykler, kan utvikle seg raskt og være svært farlige. Vær oppmerksom på tegn på problemer som uvanlige lyder, lukt eller varme fra batteriet under lading. Hvis du merker noe unormalt, stopp ladingen umiddelbart og kontakt produsenten eller en fagperson for råd. 

For mer informasjon om brannsikkerhet og elsykler, kan du lese rapporten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) her. 

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.