Kunde
IMG_3847
Aktuelt

Viktig for oss å være en god lærebedrift

I mars og april gjennomfører vi Instruktør- og faglig lederkurs for energimontørene våre, forteller anleggsleder Robert Helberg i Elmea.

Et viktig mål med kurset er å bevisstgjøre deltakerne på å skape en god atmosfære og trygghet rundt lærlingene. I det ligger å ha en god rolleforståelse og være gode forbilder, motivere og veilede, og bruke andre tilnærminger og metoder for å fremme god læring og vurdering, fortsetter han.

-Å ta inn energimontørlærlinger er en svært viktig del av rekrutteringsstrategien til Elmea. Vi ønsker å ha seks energimontørlærlinger hos oss til enhver tid. For at lærlingene skal bli trygge og dyktige fagarbeidere i løpet av læretiden, satser vi mye på at de skal få best mulig oppfølging og opplæring, sier Helberg.

Faglærer Roger Øveråas fra matfag på Vest-Lofoten videregående skole var en av instruktørene på kurset. – Gjengen som deltok fra Elmea var helt fantastisk, forteller han. – Og det er ganske unikt at en lærebedrift prioriterer å sende så mange av sine medarbeidere på et kurs som dette.

Energimontører på instruktørkurs
Energimontører fra Elmea på instruktør- og faglig lederkurs i Mortsund. Foto Robert Helberg, Elmea

Opplæringskontoret for Energifag (OFE) deltok også på samlingen som observatør, og kom med nyttige innspill. -Vi i OFE vil rette en stor takk til Ramona Helmersen og Roger Øverås fra Nordland Fylkeskommune for en flott gjennomføring av et kurset, sier daglig leder i OFE, Yngve Kristensen.

Kursinstruktører Ramona Helmersen og Roger Øverås fra Nordland Fylkeskommune
Kursinstruktører Ramona Helmersen og Roger Øverås fra Nordland Fylkeskommune

Den første samlingen ble gjennomført 12. og 13. mars i Mortsund. – Både foredragsholderne og vi i OFE er stolte over å ha en lærebedrift som Elmea, som altså prioriterer å sende i overkant av 20 fagarbeidere på dette 2-dagers kurset, fortsetter Kristensen. 16. og 17. april kjøres et tilsvarende kurs i Svolvær, for energimontørene og medarbeidere fra HR der.

-Dette forteller noe om det sterke fokuset Elmea har på god fagopplæring. Vi i OFE setter stor pris på å være med å kvalitetssikre opplæringen av Elmea sine lærlinger, sier Kristensen. Vi ser fram til å fortsette dette flotte samarbeidet til beste for lærlingene selv, Elmea og bransjen for øvrig, avslutter han.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.