nylinja mellom Skjelfjord og Mørkveden

Anleggsbidrag

Skal du tilknytte deg strømnettet? Hvis det medfører at vi må bygge nytt strømnett, eller forsterke nettet fram til deg, må du være forberedt på å betale et anleggsbidrag. Det samme gjelder når du bestiller økt kapasitet, og det fører til at vi må forsterke nettet vårt.