Avstandskrav abm

Avstandskrav

Når du skal sette opp et bygg, er det viktig at du setter deg inn i kravene til avstand mellom elektriske forsyningsanlegg og bygget du skal sette opp. Du som byggherre er ansvarlig for å overholde korrekte avstander.

illus avstandskrav 001
illus avstandskrav 002