Bekymringsmelding

Det er mange årsaker til at folk kan være bekymret for elsikkerheten. Du er kanskje usikker på om elanlegget er i orden, eller om det elektriske utstyret ikke virker som det skal? Da kan du sende bekymringsmelding til Det lokale eltilsyn.

Ønsker du en sjekk av det elektriske anlegget ditt?