Kunde

Send inn melding

Dersom forholdet er av en alvorlighetsgrad som utgjør umiddelbar fare, eller du er usikker om det kan være svært farlig, ta kontakt med kundesenter på telefon 76067606 og be om å få snakke med DLE. Utenfor ukedager 9-15 kan hovedvakta kontaktes på telefon 76067600.

Fyll inn beskrivelse av forholdet. For eksempel om bekymringen gjelder farlig installasjon i et bolighus, eller en virksomhet som arbeider ulovlig med elektriske installasjoner.

Bekymringen gjelder på følgende adresse:

Fyll inn adressen på stedet for bekymring eller nærmeste kjente adresse (dersom bekymringen ikke har kjent adresse)

Dine opplysninger

Her kan du legge inn ditt navn og kontaktinformasjon dersom du ønsker dette. Det er helt valgfritt, og du kan la være å fylle inn disse feltene hvis du ønsker å være anonym. Dersom du velger å fylle inn navn og kontaktinformasjon kan Lofotkraft ta kontakt med deg for ytterlige opplysninger om forholdet.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.