ByggeEndre abm 2

Bygge eller endre

Skal du ha strøm til nytt eller eksisterende bygg? Lurer du på hvordan du kan flytte stolper eller strømskap som står på tomten din? Har du planer om bygge garasje, veranda eller tilbygg på huset, sette opp et gjerde eller en bod?

Innholdsfortegnelse

LK fygle jordkabel
Kabelgroft i Storoyveien