Kunde

Det Lokale Eltilsyn (DLE)

DLE står for Det lokale eltilsyn. Jobben til DLE er å forhindre skader og ulykker som har sin årsak i feil bruk av elektrisitet eller feil på elektriske anlegg. Alle nettselskap i Norge er pålagt å ha et lokalt eltilsyn, som sammen med DSB utgjør elsikkerhetsmyndighet i Norge.

Hvilke oppgaver har Det lokale eltilsyn?

  • DLE er pålagt å utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger, samt i fritidsboliger. Tilsynet er hjemlet i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn, og utøves på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE står fritt til å kjøpe kontrolltjenester av sakkyndige selskaper, som utfører tilsynsarbeidet etter fullmakt fra DLE.

  • Det lokale eltilsyn utfører også tilsyn med elektroinstallatører, institusjoner og virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell.

  • DLE bistår også politiet ved brann- og ulykkesetterforskning. I tillegg tilbyr DLE informasjon og råd til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker forårsaket av elektrisitet.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.