Kunde
woman-controlling-smart-home-system

Din smarte strømmåler

Har du oversikt over alle muligheter som finnes i din smarte strømmåler, bortsett fra at du nå slipper å lese av måleren og melde inn måleravlesningen din selv? Vet du hva en HAN-port er? Her finner du nyttig informasjon om din strømmåler.

Kaifa maler Web

Ja, dette er normalt og viser at måleren fungerer som den skal.

Blått og grønt blinkende lys oppe til høyre på måleren: Dette viser at målerens kommunikasjon fungerer.

Rødt blinkende lys til venstre under displayet: Dette viser strømforbruket, og blinkingen vil variere i hastighet i takt med strømforbruket. 

Nøkkel til vanlige sikringsskap kalles «Nøkkel nr 20», og fås kjøpt hos jernvareforhandlere, lås- eller nøkkelfirma. Nyere skap bruker også trekantnøkkel som standard. Hvis du har utvendig montert skap, får du kjøpt nøkkel hos installatør.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.