Kunde

Stikkprøvekontroll av måleren

Etter krav fra Justervesenet blir målerne underlagt en kontrollordning når de tas i bruk. Hensikten med ordningen er å kontrollere målerens nøyaktighet, sånn at du som kunde kan være sikker på at du får en korrekt strømregning.

Aktuelle spørsmål og svar

Ja, du bør være til stede slik at vi får tilgang til måleren din.

Kontrollene blir gjennomført etter en stikkprøvemetode. Et representativt utvalg av målerne blir demontert, og deretter kontrollert i et godkjent, nøytralt laboratorium.

Dersom HAN-porten er i bruk vil vår montør koble til ledningen igjen etter målerbyttet. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager før tilknytningen til HAN-porten fungerer som den skal igjen.

Utfra testresultatet fra laboratoriet avgjøres det om partiet som din måler kommer fra, blir godkjent for fortsatt bruk, eller om alle målerne fra dette partiet må skiftes ut.

Det skal utføres stikkprøvekontroll første gang innen 3 år etter målerens produksjonsår, og andre gang 8 år etter første kontroll. Deretter skal måleren kontrolleres hvert 10. år.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.