Minigraver

Gravetillatelse og kabelpåvisning

Skal du grave? Da utgjør kabler i bakken en risiko. Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.