woman controlling light

HAN-porten

Er du kjent med mulighetene som ligger i HAN-porten? Hvis du ønsker å utnytte smartmålerens muligheter fullt ut, må du koble kommunikasjonsløsninger eller smarthjem-tjenester til HAN-porten. Vi åpner HAN-porten for deg, men produkter og tjenester må du selv bestille hos andre, uavhengige aktører.

Kaifa maler med HAN port Web2