Kunde

Jordfeil

Jordfeil er enkelt forklart «strøm på avveie». Jordfeil kan være svært alvorlig og medføre stor brann- og berøringsfare. Et av de aller viktigste tiltakene for å få et elsikkert hjem, er derfor å sørge for at du har jordfeilbryter i sikringsskapet.

Kontakt installatør snarest dersom du opplever å få støt

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.