Jordfeil

Et av de aller viktigste tiltakene for å få et elsikkert hjem er å sørge for at du har en jordfeilbryter i sikringsskapet.