Kunde
Leder for DLE Edgar Karlsen
Aktuelt
Edgar Karlsen, Elmea. Foto: Tore Berntsen, Visualdays.no

På jobb for din sikkerhet – kontroll av elektriske anlegg

–Vårt oppdrag er å sikre at alle som bruker strøm i Lofoten kan gjøre det på en trygg måte, sier Edgar Karlsen, leder for Det Lokale Eltilsyn i Lofoten. Fra midten av september starter DLE med høstens kontroller av elektriske anlegg i Vågan og Vestvågøy.

DLE gjennomfører årlig omkring 800 anleggskontroller i Lofoten. En del av disse kontrollene utføres av et såkalt sakkyndig selskap på oppdrag fra Elmea. For tiden har vi avtale med sakkyndig selskap Noelko AS, som vil gjennomføre mange av kontrollene i september. 

Vi varsler alle tilsyn på forhånd på e-post/brev og med SMS. E-post og SMS sendes til den som er registrert som nettkunde på det elektriske anlegget. Dersom vi ikke har e-postadresse til kunden, sender vi varselet i brev. Dersom du mottar varsel om kontroll, men ikke er eier av el-anlegget, ber vi deg som mottaker å videreformidle varselet til eier.  

Vi minner om at både eier og bruker av elektriske anlegg er ansvarlig for at dette brukes på en trygg måte. Det er viktig at du som kunde/bruker eller eier av det elektriske anlegget er til stede når vi er på besøk, siden veiledning om elsikkerhet er en viktig del av tilsynet.  

Kontroll av elektriske anlegg er et offentlig tilsyn, og man må framlegge saklig grunn for å avvise avtalen. Ettersom vi skal utføre et stort antall kontroller for å sikre at våre kunder kan bruke elektrisitet på en trygg måte, har vi begrenset mulighet for å tilpasse tidspunkter som er satt av til kontroller. Vi ber om forståelse for dette. Kontaktinformasjon til inspektør framgår av utsendt varsel. Inspektørene vil identifisere seg når de møter opp til avtalt kontroll. 

Her kan du lese våre tips om hvordan du får et elsikkert hjem

Jobben til DLE er å forhindre skader og ulykker som har sin årsak i feil bruk av elektrisitet eller feil på elektriske anlegg. Alle nettselskap i Norge er pålagt å ha et lokalt eltilsyn, som sammen med DSB utgjør elsikkerhetsmyndigheten i Norge.  

Det viktig at du som eier og bruker er bevisst på ansvaret du har for det elektriske anlegget ditt. Det må ikke brukes på annen måte enn beregnet, og anlegget må vedlikeholdes av fagfolk for å fortsatt være trygt når det begynner å bli gammelt. Ta kontakt med autorisert installatør for å få hjelp med dette. 

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.