Kunde
Vedlikehold i transformatorstasjon
Aktuelt
Illustrasjonsfoto Elmea. Foto: Paul-Simon Aalstad Ottøy, Aurora Borealis

Tar i bruk ny teknologi for å løse gamle problemer

Elmea er nå godt i gang med å teste ut kunstig intelligens i egne trafostasjoner. Målet for prosjektet er at vi skal kunne forutse skader og strømbrudd før de oppstår. Det vil spare selskapet for kostnader, noe som på sikt vil spare nettleie for kundene våre, sier daglig leder Pål Martinussen.

Elmea har mange trafostasjoner rundt om i strømnettet. Fra disse trafostasjonene fordeles elektrisiteten ut til lokalsamfunnene i Lofoten. På innsiden av stasjonene har vi hatt en konvensjonell teknologi for å ivareta sikkerheten. Men nå er Elmea og Siemens i gang med et prosjekt som skal gjøre sikkerheten bedre, og utgiftene til vedlikehold og reparasjoner lavere.

– Tradisjonelle transformatorstasjoner har vern som har vært lite endret de siste 20 årene. En slik transformatorstasjoner fungerer litt som et sikringsskap i et hus, der strømmen kommer inn, og fordeles rundt i rommene. Hos oss tar vi strømmen ned fra 132 kilovolt til 22 kilovolt, og sender den ut i bygdene i Lofoten, forklarer Martinussen.

Detekterer feil

Han forklarer videre at det er mye måleutstyr på innsiden av transformatorstasjonen som skal sørge for at man har kontroll på kortslutninger og jordfeil. Når det gjelder ordinære kortslutninger, er det en enkel sak å finne ut av når det oppstår feil. Problemene oppstår når det plutselig kommer en jordfeil. Disse er vanskeligere å lokalisere, og kan medføre store kostnader for Elma. Men sammen med utviklerne i Siemens i Tyskland, har Elmea nå funnet en løsning. Ved å ta i bruk kunstig intelligens i våre datasystemer, vil vi kunne avsløre potensielle feil på et tidligere stadium, forteller Martinussen.

– Datamaskinen skal læres til å detektere feil før de oppstår. Dette er neste generasjon vern i transformatorstasjonene . Nå skal vi lære opp AI-maskinen ved å simulere jordfeil, slik at den skjønner hva som skjer i forkant.

Sparer tid og penger

Ved å detektere feil før de oppstår, kan vi forhindre store skader som fører til nedetid på strømnettet. Besparelsene for Elmea vil komme kundene til gode i form av lavere kostnader til vedlikehold av nettet, og vil vises på fakturaene i årene som kommer.

– Dette vil føre til at kundene våre vil få bedre leveringskvalitet, færre feil, og langt færre utkoblinger. Teknologien vil bidra til at vi finner feil raskere, og raskt lokaliserer skadesteder. Vi sparer tid for montørene våre, og kostnader til for eksempel gravemaskiner og lignende, sier Martinussen.

Prosjektet er et spleiselag mellom Elmea og Siemens. Prosjekt er også godkjent av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), og dermed er kvalifisert for offentlig støtte gjennom Skattefunn.

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.