Kundeportal

Ønsker du at vi skal gjøre endringer i strømnettet vårt, som å flytte et kabelskap eller en stolpe? Ønsker du et kostnadsoverslag på å tilknytte ny bolig eller føre fram strøm til hytta? Eller ønsker du du å bestille felling av trær som vokser nært eller inn i strømnettet vårt?