Concept,Of,The,Human,Chain,And,Solidarity,With,A,Group

Likestilling og arbeid mot diskriminering

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering er forankret i våre strategier og retningslinjer. Likestillingsarbeidet vårt omfatter følgende personalområder: