Nettleiepriser fra 1. juli 2022

Myndighetene har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny prismodell for nettleie fra 01.07.2022. Formålet med ny nettleie er å få oss til å bruke strømmen smartere, jevne ut strømforbruket over døgnet og på den måten utnytte det eksisterende strømnettet bedre. Da kan vi unngå unødige investeringer i nettet, noe som bidrar til å holde nettleien nede.

Priser som gjelder fra 1. juli 2022