Nettleiepriser

Nettleien som innbyggerne og næringslivet i Lofoten betaler til Elmea, dekker beredskap, utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som bestemmer rammene for Elmeas inntekter.

Priser som gjelder fra 1. januar 2022