Nettleiepriser

Med virkning fra 1. juli 2022 innførte myndighetene ny prismodell for nettleie. Formålet med ny nettleie er å få oss til å bruke strømmen smartere, jevne ut strømforbruket over døgnet og på den måten utnytte det eksisterende strømnettet bedre. Da kan vi unngå unødige investeringer i nettet, noe som bidrar til å holde nettleien nede.

Priser som gjelder fra 1. januar 2023