Kunde

Nettleiepriser

Med virkning fra 1. juli 2022 innførte myndighetene ny prismodell for nettleie. Formålet med ny nettleie er å få oss til å bruke strømmen smartere, jevne ut strømforbruket over døgnet og på den måten utnytte det eksisterende strømnettet bedre. Da kan vi unngå unødige investeringer i nettet, noe som bidrar til å holde nettleien nede.

Priser som gjelder fra 1. januar 2023

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.