Forbruk over 100.000 kWh

Fra 1. juli 2022 er det forventet årsforbruk som avgjør hvilken tariff du som kunde får. Næringskunder med forventet årsforbruk over 100.000 kWh får effektavregnet nettleie. Næringskunder som er tilknyttet direkte til høyspentnettet vårt, får også effektavregnet nettleie.