Nøytralitet

Som monopolist er Elmea er underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden. Kravene gjelder overfor strømleverandører, produsenter og nettkunder.