Arbeid_naerlinje_Gravemaskin Austnesfjorden

Arbeid nær linjer og kabler

Arbeid nær linjer eller kabler kan medføre fare for liv, helse, materiell og eiendom. Derfor er det viktig at du sjekker forholdene før du graver eller bygger. For å unngå ulykker; snakk med oss på forhånd. Den som skal utføre arbeid nær våre anlegg må kjenne til sikkerhetsregler og faremomenter.