Byggestrom2

Byggestrøm

Byggestrøm er et midlertidig anlegg, som du kan bruke i inntil ett år. Byggestrøm vil ofte være aktuelt hvis du skal bygge nytt, eller i forbindelse med et arrangement der man trenger ekstra strøm.