lading elbil lader

Elbil og ladeanlegg

Dersom det elektriske anlegget/tilknytningen også omfatter lading for elbil, ber vi deg som installatør om å angi dette i forhåndsmeldingen.  Det er egne felt i forhåndsmeldingen for å opplyse om ladeanlegg for elbil.