Kunde

Etiske retningslinjer for leverandører

Våre etiske retningslinjer definerer hvilke krav vi stiller til alle leverandørene våre.

7 - ren energi til alle
7 – Ren energi for alle
Mal 9 RGB@4x
9 – Innovasjon og infrastruktur
11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn
11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12 – Ansvarlig forbruk og produksjon.
12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
13 – Stoppe klimaendringene
13 – Stoppe klimaendringene
14 – Livet i havet
14 – Livet i havet
15 – Livet på land
15 – Livet på land
17 – Samarbeid for å nå målene
17 – Samarbeid for å nå målene

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.