Kunde

Fellesføring

Tilfelle per omsøkt lavspentstolpe
Ansvar
Jordbåndsdiameter på stolpe er under 16 cm (ikke lov å klatre i)
Stolpeeier
Blanktråd i stolpe
Stolpeeier
Eksisterende høyde over vei er under 6 m
Stolpeeier
Eksisterende høyde over terreng er under 4 m
Stolpeeier
Teknisk restlevetid er mindre enn 5 år, herunder skader på stolpe, råte e.l.
Stolpeeier
Eksisterende stolpe er ikke dimensjonert for ny fellesføring (LS-mast)
Aktør
Høyde over vei blir under 6 m ved etablering av ny fellesføring
Aktør
Høyde over terreng blir under 4 m ved etablering av ny fellesføring
Aktør

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.