Fellesføring

Tilfelle per omsøkt lavspentstolpe
Ansvar
Jordbåndsdiameter på stolpe er under 16 cm (ikke lov å klatre i)
Stolpeeier
Blanktråd i stolpe
Stolpeeier
Eksisterende høyde over vei er under 6 m
Stolpeeier
Eksisterende høyde over terreng er under 4 m
Stolpeeier
Teknisk restlevetid er mindre enn 5 år, herunder skader på stolpe, råte e.l.
Stolpeeier
Eksisterende stolpe er ikke dimensjonert for ny fellesføring (LS-mast)
Aktør
Høyde over vei blir under 6 m ved etablering av ny fellesføring
Aktør
Høyde over terreng blir under 4 m ved etablering av ny fellesføring
Aktør