Kvalifikasjonskrav

Elmea benytter ikke systemet Achilles/Sellicha for kvalifisering av tilbydere. I stedet angir vi i hver enkelt forespørsel hvilke kvalifikasjonskrav som må oppfylles for å bli vurdert videre som tilbyder.