Kunde
Kabelskjøting Fygle

Nettilknytning

Nettselskapene plikter å tilknytte nye kunder til strømnettet, og levere elektrisk energi til forbrukskunder. Elmea har derfor ansvar for at nye tilknytninger og endringer av eksisterende tilknytninger gjennomføres i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer.

Retningslinjer for nettilknytninger

For nettilknytninger gjelder disse bestemmelsene:

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.