Kabelskjøting Fygle

Nettilknytning

Nettselskapene plikter å tilknytte nye kunder til strømnettet, og levere elektrisk energi til forbrukskunder. Elmea har derfor ansvar for at nye tilknytninger og endringer av eksisterende tilknytninger gjennomføres i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer.

Retningslinjer for nettilknytninger

For nettilknytninger gjelder disse bestemmelsene: