Solcellepanel

Plusskunde

En plusskunde er en kunde som både forbruker og produserer strøm. Plusskundeordningen legger altså til rette for at kunder kan produsere strøm til eget forbruk, for eksempel med solcellepanel eller vindkraft. Maksimal produksjon som sendes ut på nettet må ikke overstige 100 kW.