Kunde
LK Svinøya

Stikkledning

Legging og tilkobling av stikkledning skal utføres i henhold til Elmea sine standard krav til utførelse.

Krav til dokumentasjon

Hvis uhell skjer

Kundeportal​

I kundeportalen kan du bestille trefelling, be om prisoverslag for flytting, fjerning eller endring av strømnett, og registrere andre tekniske forespørsler.

Min side

På Min Side kan du blant annet oppdatere mobilnummer for varsel om strømutkobling, og sjekke strømforbruket ditt.