Sjekkliste ved strømbrudd

Vi jobber systematisk med vedlikehold og utbedringer av strømnettet i Lofoten. Likevel kan vi ikke garantere at strømforsyningen er oppe 24/7/365.