Tips om strømsparing

Tips om strømsparing

Ofte bruker vi strøm uten å tenke noe særlig over forbruket. Det kan imidlertid lønne seg å bli litt mer bevisst på eget strømforbruk. Den billigste strømmen er den du ikke bruker.